Przetarg nieograniczony powyżej 206.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 140 mln zł.

EZP nr 340/113/KB/09                                                                                Gdynia 28.10.2009r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania o  udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości   do  140 mln zł z przeznaczeniem na  finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Działając na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r.) oraz na podstawie Zarządzenia nr 12528/09/V/K Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr 340/113/KB/09 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 206.000 euro na usługę udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości   do     140 mln zł z  przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów  - dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty.

Zamówienie składało się z dwóch części:

- część I –   udzielenie kredytu w wysokości do 80 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie   planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,

- część II –  udzielenie kredytu w wysokości do 60 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie    planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z  tytułu kredytów.

Wykonawca mógł złożyć jedną ofertę lub dwie oferty po jednej na każdą część zamówienia. Na I część zamówienia wpłynęły następujące oferty:

 

Lp.

WyszczególnienieCena przedmiotu zamówieniaMarżaProwizja
1.Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. II POMORSKIE Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdynia16.525.912,351,60 %0,00 %
2.ING BANK ŚLĄSKI S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej Północul.Sokolska 3480-086 Katowice 16.669.117,801,65 %0,00 %
3.BRE BANK Spółka Akcyjna Oddział Korporacyjny Gdynia ul.Zygmuntowska 481-371 Gdynia16.668.142,471,51 %0,50 %
4.NORDEA BANK POLSKA S.A. CENTRALAul.Kielecka 281-303 Gdynia17.138.734,241,80 %0,05 %
5.Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni  ul.10 Lutego 33 81-364 Gdynia i Powszechna Kasa  Oszczędności Bank Polski S.A.Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Świętojańska 17  81-368 Gdynia16.972.323,301,70 %0,20 %

 Na II część zamówienia  wpłynęły następujące oferty: 

Lp.

WyszczególnienieCena przedmiotu zamówieniaMarżaProwizja
1.Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. II POMORSKIE Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25 81-319 Gdyniia10.806.498,651,60 %0,00 %
2.NORDEA BANK POLSKA S.A. CENTRALAul.Kielecka 281-303 Gdynia11.023.786,301,70 %0,05 %
3.Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni  ul.10 Lutego 33 81-364 Gdynia i Powszechna Kasa  Oszczędności Bank Polski S.A.Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Świętojańska 17  81-368 Gdynia11.113.786,301,70 %0,20 %
 
Elementem oceny ofert była cena 100%. Wybrano najkorzystniejsze oferty: 

- dla części I –   udzielenie kredytu w wysokości do 80 mln zł  -

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25  81-319 Gdynia,


-
dla części II –  udzielenie kredytu w wysokości do 60 mln zł -

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. II Pomorskie Centrum Korporacyjne w Gdyni ul.Śląska 23/25  81-319 Gdynia. 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferty są prawidłowe i są najkorzystniejszymi ofertami złożonymi w postępowaniu. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data udostępnienia informacji: 28.10.2009