Prace uzupełniające dla Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. J.Wiśniewskiego do ul.Unruga w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
w trybie z wolnej ręki
na wykonanie prac uzupełniających dla zadania pn.:
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni” 


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 grudnia 2009 r. Zamawiający udzielił w oparciu o art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ulicy Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni” Pracowni Projektowej
Euro-Alians Sp. z o.o. mającej swą siedzibę w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 2 lok. 22.
Za wykonanie w/w opracowania, w wyniku negocjacji, ustalono wynagrodzenie w wysokości
145 000 zł. netto, tj.: 176 900 zł. brutto (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Długi
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 07.12.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:40 Korekta Magdalena _Kubicka