Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12503/09/V/U z dnia 20.10.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.10.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Oświetlenie drogowe ul. Turkusowej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 01) złożyło Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ" Sp. z o.o. mające swą siedzibę w Gdyni (81-337) przy ul.Rotterdamskiej 7, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12084/09/V/U z dnia 15.09.2009r.
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7.
1. cena brutto -                                            54 795,25 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -                       55 miesięcy (0,50 pkt)

                                                                         RAZEM 10,00 pkt


Oferta nr 02 - ZWSE,,Telmax" Edward Pastuła, 84-120 Władysławowo, ul. Ignacego Krasickiego 40.
1. cena brutto -                                             56 861,38 zł (9,14 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -                        60 miesięcy (0,50 pkt)

                                                                            RAZEM 9,64pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo ,,Volfram" s.j. Mokrzycki, Podgórski, 84-120 Władysławowo, ul. Żytnia 3.
1. cena brutto -                                            60 944,72 zł (8,44 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -                       55 miesięcy (0,50 pkt)

                                                                           RAZEM 8,94 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 22.10.2009