Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektów plastycznych i wykonawczych) oznakowania śródmieścia Gdyni

  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12755 z dnia 10 listopada 2009 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 30 września 2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 euro na usługę „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektów plastycznych i wykonawczych) oznakowania śródmieścia Gdyni, tzw. System Identyfikacji Miejskiej". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.U. LINIA S. C. Marek P., Bystrzycki W.,  54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 89, figurująca aktualnie w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia po numerem 148661, nr NIP 894-25-80-243, nr Regon 932111554, z ceną ryczałtową brutto 227.774,00 złotych oraz uzyskaną liczbą punktów 43,78.
Powyższa oferta spełnia wymogi SIWZ i jest najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert: ocena merytoryczna - 60% i cena - 40%, 
 
W postępowaniu przetargowym złożono 4  ważne oferty:
 
1.Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. ,
ul. Główna 5,42-693 Krupski Młyn,  567.910,00 PLN (brutto)
ilość punktów otrzymanych: 23,8
 
2. P.P.U. LINIA s.c., MAREK P. KORZENIEWSKI W., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław,
227.774,00 PLN (brutto)
ilość punktów otrzymanych: 43,78
 
3. Designlab, ul. Bzowa 9a, 02-708 Warszawa, 237.900,00 PLN (brutto)
ilość punktów otrzymanych: 28,32
 
4. Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. , ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia, 230.580,00 PLN (brutto)
ilość punktów otrzymanych: 31,71
 
 
W postępowaniu przetargowym wykluczono firmę BRP Beata Kowalczewska-Famuła, ul. Lipowa 4c/14, 81-572 Gdynia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3, ustawy Prawo zamówień publicznych, a także odrzucono ofertę firmy BRP Beata Kowalczewska-Famuła, ul. Lipowa 4c/14, 81-572 Gdynia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 5, ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data udostępnienia informacji: 13.11.2009