Ogłoszenie o wyniku postępowania -przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA EZP  340/48/SI/09

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego

dla Urzędu Miasta Gdyni   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 10897/09/V/S z dnia  2 czerwca 2009 r. akceptuje się wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego  dla Urzędu Miasta Gdyni. 

 Zatwierdza się wybór wykonawcy:

 

AXEL KOMPUTER sp. z o.o.

Ul. Chodakowskiego 5

80-208 Gdańsk

wartość oferty:  274 475,60 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 03.06.2009