Ogłoszenie o wyniku postępowania 340/136/SI/08 - przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTĘPOWANIA EZP  340/136/SI/08

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie, asystę techniczną i konserwację „Systemu Informatycznej Obsługi Dochodów Miasta”


dla Urzędu Miasta Gdyni   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr   10815/09/V/S    z dnia  26 maja 2009 r. akceptuje się wynik postępowania prowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację, wdrożenie, asystę techniczną i konserwację „Systemu Informatycznej Obsługi Dochodów Miasta” dla Urzędu Miasta Gdyni. 

 Zatwierdza się wybór wykonawcy:

 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA

ul. Mikołowska 100

40-065 Katowice

cena oferty: 899 091,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 01.06.2009