Nadzór inwestorski -Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 euro na usługę pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni".


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.10.2009 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 23.09.2009 r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto 837.530,00 zł, złożonej przez Biuro Obsługi Inwestycji INWEST - WYBRZEŻE Sp. z o.o., 81-303 Gdynia ul. Kielecka 7, działające na podstawie wpisu pod nr 0000156859 w Krajowym Rejestrze Sądowym, które zaoferowało najniższą cenę brutto.

W postępowaniu przetargowym złożono 6 ważnych ofert :

01. Transprojekt Gdański Sp. z o.o., 80-254 Gdańsk, ul.Partyzantów 72a 2.450.980,00 zł brutto

02. TPF PLANEGE - Consultores de Engenharia e Gestão SA/ E&L Architects Sp. z o.o.
02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 34 1.698.822,99 zł brutto

03. ECM Group Polska Sp. z o.o., 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 1.004.060,00 zł brutto

04. Konsorcjum : Grontmij Polska Sp. z o.o. , 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35 - Lider
Grontmij Nederland B.V. De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt Holandia 1.902.663,20 zł brutto

05. Konsorcjum : Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy sp. z o.o., 03-338 Warszawa ul. Julianowska 13 - Lider
Firma Menadżersko Konsultingowa ,,KOLMEN'' sp. z o.o. , 20-270
Lublin, ul. Macieja Rataja 15  2.388.985,26 zł brutto

06. Biuro Obsługi Inwestycji INWEST - WYBRZEŻE Sp. z o.o., 81-303 Gdynia,
ul. Kielecka 7 837.530,00 zł brutto.


Oferty oceniano wg kryterium - cena oferty brutto - 100 % oraz wg warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 06 złożona przez Biuro Obsługi Inwestycji INWEST -WYBRZEŻE Sp. z o.o., które zaoferowało najniższą cenę brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2009
Data udostępnienia informacji: 22.10.2009
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 11:41 Korekta Magdalena _Kubicka