Nadzór inwestorski nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2 / Morska 89

OGŁOSZENIEo wyniku postępowania  

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11294/09/V/M z dnia 30.06.2009r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.06.2009r  w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 206 000 Euro na  pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na przebudowie budynku przy ul. Grabowo 2 / Morska  89 w Gdyni oraz wybór najkorzystniejszej oferty firmy
POWIERNIK Biuro Obsługi Budownictwa,  84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31, 
z ceną brutto: 32.208,00 zł, która była najniższa spośród ofert  spełniających warunki określone w SIWZ.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryterium: cena – 100%.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 ofert. Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykluczono 1 wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. ul. Gajowa 99, 85-717 Bydgoszcz, ponieważ nie spełniał warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, a jego ofertę odrzucono zgodnie z art.89 ust.1 pkt.5.

Pozostałe oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ złożyli następujący Wykonawcy:

1. „PROJ-BUD” mgr inż. Franciszek Gontarz

    Oś. 1000 lecia 3/9, 83-400 Kościerzyna – z ceną brutto 38 000,00 zł

2. POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.

    Al. Gen. Józefa Hallera 126, 80-416 Gdańsk – z ceną brutto 95 160,00 zł

3. Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp.z o.o.

    ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia – z ceną brutto 68 799,46 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 03.07.2009