Nadzór Inwestorski - II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni".  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12819/09/V/U z dnia 17.11.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 13.11.2009r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: ,,II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
  Wybrana została oferta złożona przez Biuro Obsługi Budownictwa POWIERNIK, z siedzibą w Rumi 84-232 przy ul.Gdańska 47/31, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12673/09/V/U z dnia 03.11.2009r.: cena oferty brutto - 100 %


Oferta nr 01 - Bud-Invent Sp. z o.o. 02-055 Warszawa, ul. Filtrowa 67 bud. D lok. 111

cena brutto 274 500,00 - zł


Oferta nr 02 - POWIERNIK Biuro Obsługi Budownictwa, 84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31

cena brutto 39 284,00 - zł


Oferta nr 03 - Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o. o., 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7

cena brutto 72 224,00 - zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 19.11.2009