Nadzór inwestorski: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni"

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni".


   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.07.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 03.07.2009r w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 € na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego na realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej: ,,Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.

    Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. mające swą siedzibę w Bydgoszczy 85-717 przy ul. Gajowej 99, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11171/09/V/U z dnia 23.06.2009r: cena oferty brutto - 100 %

Oferta nr 01
Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE" Sp. z o. o., 81-303 Gdynia, ul.Kielecka 7
cena brutto 127 490,00 - zł

Oferta nr 02
POWIERNIK Biuro Obsługi Budownictwa, 84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31
cena brutto 109 800,00 - zł


Oferta nr 03
„BIURO ROZWOJU" Sp. z o.o., 81-702 Sopot, ul. Lipowa 8/4
cena brutto 103 700,00 - zł


Oferta nr 04
Polski Rejestr Statków S.A., 80-416 Gdańsk, Al. Gen. Józefa Hallera 126
cena brutto 107 360,00 - zł


Oferta nr 05
Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o., 85-717 Bydgoszcz, ul. Gajowa 99
cena brutto 96 000,00 - zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 17.07.2009