II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane:
„II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni 12820/09/V/U z dnia 17.11.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 06.11.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane „II etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 05) złożyło Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „MARBUD" Ryszard Marcinkiewicz, mające swą siedzibę w Gdynia (81-206), ul.Morska 147, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12435/09/V/U z dnia 13.10.2009r.
- cena oferty brutto - 97 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %


Oferta nr 01 - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański, ul.Obr. Wybrzeża 4/18
1. cena brutto - 4 007 831,69 zł (7,77 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
RAZEM 7,86 pkt


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno Budowlanych BUDREM Roman Rybak, 84-242 Luzino, ul.Krótka 1
1. cena brutto - 3 745 185,37 zł (8,53 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
RAZEM 8,83 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Ogólno Budowlane KAJA Sp. z o.o., 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 24
1. cena brutto - 3 523 910,68 zł (9,18 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,21 pkt)
RAZEM 9,39 pkt


Oferta nr 04 - WASKO Piotr Dawidowski, 84-230 Rumia, ul. Kosynierów 37/7
1. cena brutto - 4 587 200,00 zł (6,08 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 50 miesięcy (0,21 pkt)
RAZEM 6,29 pkt


Oferta nr 05 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul.Morska 147
1. cena brutto - 3 341 909,30 zł (9,70 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
RAZEM 10,00 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 19.11.2009
Data udostępnienia informacji: 19.11.2009