I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU   
przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane:   
I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni 

 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni 10733/09/V/U z dnia 19.05.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 15.05.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane „I etap remontu Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul.Narcyzowej 6 w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. 

 Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ,,Marbud” Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul. Morska 147, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Ofertę oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10406/09/V/U z dnia 21.04.2009r: cena oferty brutto - 100 %

Oferta nr 01 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe ,,Marbud” Ryszard Marcinkiewicz,
81-206 Gdynia, ul. Morska 147.
cena brutto                                          - 1 969 022,21 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 21.05.2009