Budowa ul.Radosnej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa ul.Radosnej w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12672/09/V/U z dnia 03.11.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 16.10.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa ul.Radosnej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 04) złożyła Firma Budowlano-Drogowa MTM SA mająca swą siedzibę w Gdyni (81-038) przy ul.Hutniczej 35, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12085/09/V/U z dnia 15.09.2009r.
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27.
1. cena brutto - 881 072,43 zł (9,03 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
RAZEM 9,38 pkt


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 Gdynia, ul. Starochwaszczyńska 64.
1. cena brutto - 1 400 136,60 zł (3,16 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
RAZEM 3,31 pkt


Oferta nr 03 - „WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2.
1. cena brutto - 944 849,22 zł (8,31 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
RAZEM 8,46 pkt


Oferta nr 04 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35.
3. cena brutto - 840 147,27 zł (9,50 pkt)
4. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
RAZEM 10,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 18.11.2009