Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni"


   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 11494/09/V/U z dnia 21.07.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 02.07.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową infrastruktury dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 11 ofert.
   Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 11) złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane SOMBUD Sp. z o.o. mające swą siedzibę w Somoninie 83-314 przy ul.Polnej 6c, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
   Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 10830/09/V/U z dnia 26.05.2009r.
- cena oferty brutto - 95 %
- okres udzielonej gwarancji - 3 %
- okres wykonania - 2 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI S.A., 80-298 Gdańsk, ul.Budowlanych 31,
1. cena brutto - 9 096 478,48 zł (6,77 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 269 dni (0,18 pkt)
RAZEM 7,25 pkt


Oferta nr 02 - Skład Budowlany EKO-HURT Michał Dobrzeniecki, 13-100 Nidzica, ul. Sienkiewicza 4b,
1. cena brutto - 9 456 116,14 zł (6,30 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 40 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 365 dni (0,00 pkt)
RAZEM 6,39 pkt


Oferta nr 03 - ARS KOMFORT SERWIS Sp. z o.o., 81-393 Gdynia, ul.Świętojańska 44,
1. cena brutto - 9 383 699,86 zł (6,39 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 450 dni (0,00 pkt)
RAZEM 6,69 pkt


Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo Robót Energetyczno Budowlanych BUDREM, 84-242 Luzino, ul. Krótka 1,
1. cena brutto - 8 249 789,27 zł (7,91 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 334 dni (0,00 pkt)
RAZEM 8,21 pkt


Oferta nr 05 - Przedsiębiorstwo Ogólno Budowlane KAJA Sp. z o.o., 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 24,
1. cena brutto - 7 166 943,64 zł (9,37 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 300 dni (0,06 pkt)
RAZEM 9,73 pkt


Oferta nr 06 - P.R.I. POL-AQUA S.A. w Piasecznie, Odział Generalnego Wykonawstwa w Gdańsku, 80-846 Gdańsk, ul. Na Piaskach 10,
1. cena brutto - 7 484 528,58 zł (8,94 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 287 dni (0,11 pkt)
RAZEM 9,35 pkt


Oferta nr 07 - Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane „S-Bud" S.A., 83-200 Starogard Gd., ul.Ceyjnowy 27,
1. cena brutto - 10 402 309,65 zł (5,03 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 300 dni (0,06 pkt)
RAZEM 5,39 pkt


Oferta nr 08 - Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Sp. zo.o., 84-252 Zamostne, ul. Wejhera 1, Orle,
1. cena brutto - 8 009 280,55 zł (8,24 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,09 pkt)
3. okres wykonania - 304 dni (0,04 pkt)
RAZEM 8,37 pkt


Oferta nr 09 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul.Morska 147,
1. cena brutto - 9 759 330,13 zł (5,89 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 264 dni (0,20 pkt)
RAZEM 6,39 pkt


Oferta nr 10 - Firma Handlowo Usługowo Budowlana MAXI-MIX Kazimierz Felski, 83-424 Lipusz, ul.Wybickiego 17
1. cena brutto - 9 547 873,00 zł (6,18 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 304 dni (0,04 pkt)
RAZEM 6,52 pkt


Oferta nr 11 - Przedsiębiorstwo Budowlane SOMBUD Sp. zo.o., 83-314 Somonino, ul.Polna 6c,
1. cena brutto - 7 070 329,05 zł (9,50 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 56 miesięcy (0,30 pkt)
3. okres wykonania - 300 dni (0,06 pkt)
RAZEM 9,86 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 24.07.2009