Budowa parkingu przy ul.Stryjskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa parkingu przy ul.Stryjskiej w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12931/09/V/U z dnia 24.11.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 10.11.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,, Budowa parkingu przy ul.Stryjskiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 8 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 03) złożyło Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o. mające swą siedzibę w Gdyni (81-061) przy ul. Handlowej 27, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

  Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12431/09/V/U z dnia 13.10.2009r.:
- cena oferty brutto 90 %,
- okres udzielonej gwarancji 5 %,
- okres wykonania 5 %.


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 536 605,80 zł (6,64 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,35 pkt)
RAZEM 7,49 pkt


Oferta nr 02 - B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, 83-000 Pruszcz Gdański,ul. Obr. Wybrzeża 4/18
1. cena brutto - 524 059,70 zł (6,90 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
3. okres wykonania - 151 dni (0,00 pkt)
RAZEM 7,40 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Drogowe „GDYNIA" Sp. z o.o., 81-061 Gdynia, ul. Handlowa 27
1. cena brutto - 452 773,01 zł (8,42 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,35 pkt)
RAZEM 9,12 pkt


Oferta nr 04 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 618 598,58 zł (4,91 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 160 dni (0,00 pkt)
RAZEM 5,06 pkt


Oferta nr 05 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1. cena brutto - 554 672,70 zł (6,26 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,35 pkt)
RAZEM 6,96 pkt

Oferta nr 06 - Firma Ogólnobudowlana ARAT Krzysztof Makurat, Staniszewo 26, 83-328 Sianowo
1. cena brutto - 425 124,03 zł (9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 180 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,00 pkt


Oferta nr 07 - Przedsiębiorstwo Ogólno Budowlane KAJA Sp. z o.o., 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 24
1. cena brutto - 632 784,94 zł (4,61 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
3. okres wykonania - 165 dni (0,00 pkt)
RAZEM 4,96 pkt


Oferta nr 08 - PPHU MARBUD Ryszard Marcinkiewicz, 81-206 Gdynia, ul.Morska 147
1. cena brutto - 517 369,10 zł (7,05 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
3. okres wykonania - 110 dni (0,50 pkt)
RAZEM 8,05 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 27.11.2009