Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Snycerskiej i częściowo w ul.Kołodziejskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni"


  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 12751/09/V/U z dnia 10.11.2009r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.10.2009r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Snycerskiej i częściowo w ul. Kołodziejskiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
  Najkorzystniejszą ofertę (oferta nr 06) złożyła firma „PRI-BUD" Sp. z o.o. mająca swą siedzibę w Wejherowie (84-200) przy ul. Tartacznej 8, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.


Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 12271/09/V/U z dnia 29.09.2009r.
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- okres wykonania - 5 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Portowe "SIEĆ" Sp. z o.o., 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 7
1. cena brutto - 177 925,62 zł (7,07 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
3. okres wykonania - 45 dni (0,37 pkt)
RAZEM 7,94 pkt


Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo „ABT" Sp. z o.o., 80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 19A/2
1. cena brutto - 185 072,78 zł (6,63 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 36 dni (0,50 pkt)
RAZEM 7,13 pkt


Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT", 81-571 GDYNIA, ul. Starochwaszczyńska 64
1. cena brutto - 208 315,00 zł (5,21 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 50 dni (0,29 pkt)
RAZEM 5,65 pkt


Oferta nr 04 - Zakład Wodno-Kanalizacyjny i Co Kazimierz Formela, 83-300 Kartuzy, ul.Zamkowa 40 A
1. cena brutto - 161 397,46 zł (8,09 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0,00 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,00 pkt)
RAZEM 8,09 pkt


Oferta nr 05 - Firma Budowlano-Drogowa MTM SA, 81-038 Gdynia, ul.Hutnicza 35
1. cena brutto - 196 981,40 zł (5,90 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
3. okres wykonania - 45 dni (0,37 pkt)
RAZEM 6,62 pkt


Oferta nr 06 - "PRI-BUD" Sp. z o.o., 84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 8
1. cena brutto - 146 580,72 zł (9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 55 miesięcy (0,50 pkt)
3. okres wykonania - 120 dni (0,00 pkt)
RAZEM 9,50 pkt


Oferta nr 07 - P.W. HYDRO, 81-310 Gdynia, ul. Śląska 49 A
1. cena brutto - 194 278,94 zł (6,08 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 40 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 130 dni (0,00 pkt)
RAZEM 6,23 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 13.11.2009