Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 €
na roboty budowlane:
„Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni"

  Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni 11941/09/V/U z dnia 02.09.2009r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 25.08.2009r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane „Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.Źródło Marii z ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę.
 
  Wybrana została oferta złożona przez Zakład Ogrodniczo-Budowlany "BAOBAB" Marcin Jażdżewski mający swą siedzibę w Gdyni 81-589 przy ul. Kacze Buki 13, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
 
  Ofertę oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 11077/09/V/U z dnia 16.06.2009r:
cena oferty brutto - 90 %, okres udzielonej gwarancji - 5 %, okres wykonania - 5 %

Oferta nr 01 - Zakład Ogrodniczo-Budowlany "BAOBAB" Marcin Jażdżewski, 81-589 Gdynia, ul.Kacze Buki 13,
1. cena brutto -                                    767 830,33 zł (9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji -                37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania -                                        99 dni (0,50 pkt)
                                                                         RAZEM 9,65 pkt


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data wytworzenia informacji: 07.09.2009
Data udostępnienia informacji: 07.09.2009