Akceptacja wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dzierżawę łaczy światłowodowych

Zarzadzeniem nr 9407/09/V/S z dnia 17 lutego 2009 r. akceptuje sie wybór wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na dzierżawę łączy swiatłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami.

Wykonawca:
Multimedia Polska SA
ul. T. Wendy 7/9
81-341 Gdynia

wartośc zamówienia: 356 044,80 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 18.02.2009