Zagospodarowanie przestrzenne

1. Uchwała nr XVII/401/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej.
- pobierz uchwałę (format word)
- pobierz załącznik graficzny (format pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (format word)
- pobierz załącznik nr 3 (format word)

2. Uchwała nr XVIII/431/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth.
- pobierz uchwałę (format word)
- pobierz załącznik nr 1 (format pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (format word)
- pobierz załącznik nr 3 (format word)

3. Uchwała nr XX/473/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej.
- pobierz uchwałę (format word)
- pobierz załącznik nr 1 (format pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (format word)
- pobierz załącznik nr 3 (format word) 

4. Uchwała nr XXI/507/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda.
- pobierz uchwałę (format pdf)
- pobierz załącznik graficzny (format pdf)
- pobierz załącznik nr 2 (format pdf)
- pobierz załącznik nr 3 (format pdf)

5. Uchwała nr XIV/566/08 z dnia 22 października 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, terenu położonego na zachód od ul. Łęczyckiej.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2010
Data udostępnienia informacji: 19.02.2010