Transport i komunikacja

1. Uchwała nr XVI/381/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. 
- pobierz uchwałę (format word)

2.  Uchwała nr XVI/382/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- pobierz uchwałę (format word)

3. Uchwała nr XVI/383/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- pobierz uchwałę (format word)

4. Uchwała nr XXIII/563/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2009 rok.
- pobierz uchwałę (format pdf) 

5. Uchwała nr XXV/584/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
- pobierz uchwałę (format pdf)

6. Uchwała nr XXV/585/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/994/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

7. Uchwała nr XXVI/602/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały XLII/993/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

8. Uchwała nr XXVI/603/08 z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr V/106/07 z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2010
Data udostępnienia informacji: 15.03.2010