Statuty

1. Uchwała nr XVI/375/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie zmian uchwał Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia statutów dzielnic.
- pobierz uchwałę (format word)

2. Uchwała nr XVI/380/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi adopcyjno – opiekuńczemu w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format word)

3. Uchwała nr XVIII/433/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format word)

4. Uchwała nr XXI/514/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/528/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji”.
- pobierz uchwałę (format word)

5. Uchwała nr XXIII/556/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji.
- pobierz uchwałę (format pdf)

6. Uchwała nr XXIII/558/08 z dnia 24 września 2008 roku w sprawie uchylenia statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta nr XIII/490/99 oraz zatwierdzenia nowego statutu Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2010
Data udostępnienia informacji: 15.03.2010