Opłaty

1. Uchwała nr XVII/411/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
- pobierz uchwałę (format word)

2. Uchwała nr XX/481/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
- pobierz uchwałę (format word)

3. Uchwała nr XXI/506/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zwolnienia z opłat ubiegających się o wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem lub o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadkach, gdy konieczność wydania nowego dokumentu wynika ze zmian administracyjnych uchwalonych przez Radę Miasta Gdyni.
- pobierz uchwałę (format word)

4. Uchwała nr XXV/582/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości.
- pobierz uchwałę (format pdf)

5. Uchwała nr XXV/598/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
- pobierz uchwałę (format pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data wytworzenia informacji: 04.03.2010
Data udostępnienia informacji: 04.03.2010