Zawiadomienie o wyniku postępowania na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8351/08/V/S z dnia 25.11.2008 r. akceptuje sie wynik postępowania EZP 340/102/SI/08 prowadzonego w trybie zapytania o cenę.
Zatwierdza się wybór wykonawcy:

KOMA NORD sp z o.o.
ul. Łuzycka 2
Gdynia
wartość oferty: 318 005, 20 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 26.11.2008