Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta Gdyni EZP 340/96/SA/08

        

       

Działając w trybie art.92 ust.2 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81 – 382 Gdynia oraz zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni  nr 7979/08/V/S zawiadamia, o wyborze w powyższym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszej oferty firmy:

„Auto Bazar” – Aleksander Plichta SAMOCHODOWY ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY „Plichta” – Aleksander Plichta 84 – 200 Wejherowo, ul. Gdańska 13

83-110 Tczew

Oferta uzyskała największą ilość punktów w tym przetargu – 100 pkt ( kryterium oceny ofert – cena 100%) , cena oferty 150 423 złote brutto

Do przetargu wpłynęła jedna oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data udostępnienia informacji: 26.11.2008