Wynik przetargu nieograniczonego poniżej 211 000 Euro na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG na rok 2008

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2008 r. zatwierdza się wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211 000 Euro na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG na rok 2008. Wybrano ofertę firmy P.H. KAS J. Kasperski 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 16 z ceną 123 949,60 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Marek Hoffmann
Data udostępnienia informacji: 17.01.2008