Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogółnokształcących Nr 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6.


    

                                                                                                       Gdynia, dn.09.01.08  

 

 EZP- 340/168/MB/07                                                                            

                                 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   


Prezydent  Miasta Gdyni zawiadamia,

że Zarządzeniem  Nr 4623/08/V/M  z  dn. 08.01.08  r.  zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6

( remont sali gimnastycznej )

Oferty złożyło osiem firm:
Nr 1.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe       „MATI”   Krzysztof Czarnecki                                        -              -cena  oferty 212 811,82 zł (brutto)          ul. Łowicka 1/2,  81-504 Gdynia
Nr 2 .  P.W. „ELSPEC” Sp.z o.o.                    
              -  cena  oferty  456 622,94 zł  ( brutto)          ul. Toruńska 20, 80 – 747 Gdańsk
Nr 3.   Firma Handlowo – Usługowa  „ANNA”                    Anna  Ocipka                                                            -  cena  oferty  315 796,80 zł (brutto)          Stegienka 3/4,  82-103 Stegna
Nr 4.   PRZEDSIĘDIORSTWO           USŁUGOWO – PRODUKCYJNE                     
             -  cena oferty  209 000,01 zł ( brutto) „WIKON” Sp. z o.o. 
           ul. Brzoskwiniowa 7, 81-198 Pierwoszyno 
Nr 5.   „HYDRO” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe           ul. Śląska 49A, 81-310 Gdynia                 
                  -  cena oferty 271 408,67 zł  (brutto)
Nr 6.   Przedsiębiorstwo   Usługowo-Produkcyjne               „SAN - WENT”  Spółka z o.o.                         -  cena oferty 202 346,15 zł  (brutto)           ul. Stryjska 24, 81- 506 Gdynia
Nr 7.   Przedsiębiorstwo Budowlane  „DROMA” Spółka z o.o. -
                 -cena oferty  329  906,50 zł (brutto) 
          ul. Bohaterów Westerplatte 45          14 – 400 Pasłęk
Nr 8 .  Zakład Wielobranżowy     Jan Rekowski   
               - cena oferty  211 424,60 zł  ( brutto)          ul. Stolema 4, 83-322 Stężyca

Z postępowania przetargowego wykluczono jednego wykonawcę, tj.  Firmę Handlowo – Usługowa  „ANNA” Anna Ocipka, Stegienka 3/4,  82-103 Stegna,  cena  oferty  315 796,80 zł (brutto)zgodnie z art.24, ust.2, pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz   Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  rozdz.5, pkt 5.1 – nieaktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i brak w wykazie(załącznik  nr 2) osoby z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

Z postępowania przetargowego odrzucono  dwie oferty :

- ofertę nr 2   firmy  P.W. „ELSPEC” Sp.z o.o.  Toruńska 20, 80 – 747 Gdańsk - cena oferty  456 622,94 zł  ( brutto) zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznychi Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. 4  - podano w ofercie termin wykonania  niezgodny z wymaganym – 45 dni.
- ofertę nr 6   firmy  Przedsiębiorstwo  Usługowo-Produkcyjne  „SAN - WENT” Spółka z o.o  

  ul. Stryjska 24, 81- 506 Gdynia -  cena oferty 202 346,15 zł  (brutto) zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. 4  - brak w ofercie terminu wykonania zamówienia.     

 

Do wykonania robót  remontu sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących  Nr 3 w Gdyni, ul Narcyzowa 6 wybrany został  Wykonawca, tj.

PRZEDSIĘDIORSTWO USŁUGOWO – PRODUKCYJNE WIKON” Sp. z o.o.   ul. Brzoskwiniowa 7, 81-198 Pierwoszyno   -  cena oferty  209 000,01 zł ( brutto) 

Firma spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożyła najkorzystniejszą  ofertę z uwzględnieniem jedynego kryterium oceny ofert – 100% cena.

    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 09.01.2008