Wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211 000 Euroo na dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2008r.

Wynik przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 Euro na dostawę materiałów biurowych dla UMG na rok 2008 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  Nr 4794/08/V/S z dnia 22.01.08r  zatwierdza się wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 211.000 Euro na dostawę materiałów biurowych dla UMG na rok 2008 .Wybrano ofertę firmy F.H. Macro ul. Schuberta 1A Gdańsk z ceną 79.495,80 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Marek Hoffmann
Data udostępnienia informacji: 23.01.2008