Wynik konkursu na wybór „koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo - administracyjnego, poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji budynku Urzędu Miasta Gdyni”

 

         Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 7245/08/V/U  z dnia 12.08.2008 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania konkursowego na wybór „koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wielofunkcyjnego centrum usługowo - administracyjnego, poprzedzającej wybór wykonawcy dokumentacji  projektowo - kosztorysowej  budynku Urzędu Miasta Gdyni”.

W wyznaczonym terminie do składania koncepcji wpłynęło sześć prac konkursowych.

 
        Dokonano następującego podziału nagród :

   1)  I nagroda w kwocie 100.000 zł. brutto dla pracy, która uzyskała ocenę 100

     ARCH-DECO Sp. z o.o.

81-363 Gdynia, ul. Starowiejska 41-43

 

   2)  II nagroda w kwocie 75.000 zł. brutto dla pracy, która uzyskała ocenę 94,64

    „ARSA” Bomerski & Piątkowski Architektoniczne Studio Autorskie Sp.p.  

80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 60

 

3)      III nagroda w kwocie 50.000 zł brutto dla pracy, która uzyskała ocenę 89,30

    Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z o.o.

    81-524 Gdynia, ul. Świętopełka 59A


       Ze zdobywcą I nagrody konkursu  -  ARCH-DECO Sp. z o.o.   81-363 Gdynia, ul.Starowiejska 41-43   po przeprowadzeniu negocjacji zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna _Kopeć
Data udostępnienia informacji: 19.08.2008