Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów , wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji

 INFORMACJAO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                  dotyczy:   przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:               „Wykonanie  kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół  Ogólnokształcących nr 4 , ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów , wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o.             i instalacji c.o.”                 Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa  termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni”,  na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez                dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Informuje się, że Zarządzeniem Nr 5973/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.04.2008 r., zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 5.150.000 euro     na wykonanie  kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 , ul. Płk. Dąbka 207 w Gdyni w zakresie  ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów , wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz modernizacji instalacji węzła c.o.  i instalacji c.o.Wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną  -  Konsorcjum firm - Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane KOKOSZKI  Spółka Akcyjna, z siedzibą 80 – 298  Gdańsk, Budowlanych 31 i Członek konsorcjum: ELEWACJE Spółka Akcyjna,  z siedzibą 80 – 451 Gdańsk, Kościuszki 2A  z ceną ofertową  4.050.136,10 (brutto) W  wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 14.04.2008 r. do godz. 10.30 wpłynęły       2 oferty : oferta w/w firmy oraz oferta firmy MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno –  Handlowo – Usługowe,
wł. Ryszard Marcinkiewicz, z siedzibą  81 – 206 Gdynia ,
Morska 147  z ceną ofertową   4.234.395,18 zł (brutto)          

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 02.05.2008