Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Starodworcowa 36 w Gdyni w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

INFORMACJAO WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY                                                  dotyczy:   przetargu nieograniczonego poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane:    „Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły   Podstawowej nr 20, ul. Starodworcowa 36  w Gdyni w zakresie ocieplenia  ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi  zewnętrznych Zadanie będzie prowadzone w ramach projektu p.n. „Kompleksowa  termomodernizacja siedmiu budynków oświatowych na terenie Gdyni”,  na którego realizację zostało udzielone wsparcie przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  Informuje się, że Zarządzeniem Nr 5899/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.04..2008 r., zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 5.150.000 euro na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 20, ul. Starodworcowa 36  w Gdyni w zakresie ocieplenia  ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi  zewnętrznych.Wybrany został Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną  -  Pan Marian Formella właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo – Usługowego DACHBUD,   
z siedzibą 81-601 Gdynia , ul. Afrodyty 11
z ceną ofertową 765.676,38 brutto.W  wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 14.04.2008 r. do godz. 11.30 wpłynęły  4 oferty : oferta w/w firmy oraz :

1.  MARBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe     Ryszard Marcinkiewicz     81 – 206 Gdynia , ul. Morska 147                  
     -  cena oferty       843.221,04 (brutto)2.  Portowy Zakład Techniczny Spółka z o.o.     81 – 337 Gdynia , ul. Rotterdamska 3           
     -  cena oferty        975.978,38 (brutto)3.  Zakład Remontowo – Budowlany HEMAL     Henryk Barzowski     84 – 200 Wejherowo , ul. Odrębna 16           
     -  cena oferty     1.033.661,84 (brutto) 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 28.04.2008