Wybór wykonawcy robót budowlanych : Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską

OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 5.150.000 EURO na wybór Wykonawcy roboty budowlanej objętej zadaniem: ,,Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Droga Gdyńską" .
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.12.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 05.12.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej objętej zadaniem ,,Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Droga Gdyńską" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert .
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową brutto: 14.382.515,56 zł złożyła Firma ,,Gotowski'' Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o., 85-880 Bydgoszcz ul. Toruńska 300, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000183287.

Oferty oceniane były wg przyjętych Zarządzeniem 7737/ 08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.09.2008r, kryteriów :
1. cena oferty brutto - 92 %
2. okres udzielonej gwarancji - 3 %
3. okres wykonania - 5 %

Wykonawcy uzyskali :
01 konsorcjum firm:
Firma Budowlano Drogowa MTM SA -Lider, 81-038 Gdynia ul. Hutnicza 35
VISTAL Gdynia SA
POLWAR SA 7,68 + 0,30 + 0,21 = 8,19 pkt

02. MOSTOSTAL W-wa SA, ul. Konstruktorska 11a
02-673 Warszawa 9,20 + 0,30 + 0,00 = 9,50 pkt.

03. WARBUD SA
02-342 Warszawa
Ul. Al. Jerozolimskie 162A 7,71 + 0,30 + 0,34 = 8,35 pkt.

04. Bilfinger Berger Polska SA
02-261 Warszawa, Ul. Robotnicza 11/13 7,37 + 0,30 + 0,23 = 7,90 pkt.

05. Firma ,,Gotowski'' Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe sp. z o.o.
85-880 Bydgoszcz ul. Toruńska 300
9,04 + 0,30 + 0,50 = 9,84 pkt.

W budżecie miasta na rok 2008/2009 zabezpieczono środki w dziale 600 rozdziale 6016 § 6050 - drogi publiczne gminne.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data wytworzenia informacji: 17.12.2008
Data udostępnienia informacji: 17.12.2008