Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Budowa odcinków sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia oraz Centrum Dyspozycji Mocy i Ruchu wraz z systemem monitoringu i sterowania podstacjami w Gdyni"Zarządzeniem  Prezydenta Miasta Gdyni nr 7154/08/V/U z dnia 31.07.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 25.07.2008r., w trybie przetargu nieograniczonego do wartości  206 000 EURO na wybór wykonawcy projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy odcinków sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ul. Chylońskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Chylońskiej oraz budowy Centrum Dyspozycji Mocy i Ruchu wraz z systemem monitoringu i sterowania podstacjami w Gdyni, oraz wybór oferty spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Ofertę z ceną brutto: 686.860,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma „ELEKTROPROJEKT” S.A Oddział w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji  1905r.  nr 21, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 19.08.2008