Wybór oferty w postpowaniu o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy swiatłowodowych, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zarządzeniem Prezydenta nr 4692/08/V/S z dnia 16.01.2008 r. zatwierdza się wybór wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne na dzierżawę łączy światłowodowych, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Wybrana została oferta firmy :
Multimedia Polska S.A.
ul. T. Wendy 7/9
Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 04.02.2008