Wybór oferty w postepowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO

Zarządzeniem Prezydenta nr 4788/08/V/S z dnia 22.01.2008 r. zatwierdza sie wybór wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO, prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Wybrana została oferta firmy:
Zakład Usług Informatycznych
OTAGO sp. z o.o.
ul. Heweliusza 11
Gdańsk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 04.02.2008