Wybór oferty w postepowaniu na świadczenie usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego "Lex dla Samorządu Terytorialnego"

Zarządzeniem Prezydenta Nr 5387/08/V/S z dnia 11 marca 2008 r. zatwierdza sie wybór w sprawie zamówienia publicznegona  na świadczenie usługi aktualizacji bazy serwisu prawnego "Lex dla Samorzadu Terytorialnego".
Postepowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki.(art. 67 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Zamówien Publicznych)
Wybrano firmę: Wolters Kluwer Polska
                          ul. Płocka 5 a
                          01-231 Warszawa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 27.03.2008