Unieważnienie postępowania na wykonanie remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy ulicy Legionów 67

Unieważnienie postępowania na wykonanie  remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy  ulicyLegionów 67 w Gdyni   Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 8118/08/V/M z dnia 3.11.2008 r. , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 5.150.000 euro na wykonanie  remontu podjazdów dla niepełnosprawnych w NZOZ Wzgórze Św. Maksymiliana przy  ulicy Legionów 67 w Gdyni, ponieważ w wyznaczonym terminienie wpłynęła żadna oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 05.11.2008