Unieważnienie postępowania na wykonanie remontu budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14.

Unieważnienie postępowania na wykonanie remontu budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14. 

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 7766 z dnia 07.10.2008r. unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 5 150 000 euro na wykonanie remontu budynków i pomieszczeń – Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Gabriela Grabda
Data udostępnienia informacji: 09.10.2008