Unieważnienie postepowania na wykonanie dokumentacji "Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia ulicznego w Gdyni i w Sopocie"

Unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206 000 EURO na wykonanie: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia   ulicznego  w Gdyni i  w  Sopocie”,  ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 16.07.2008