Unieważnienie postępowania na wykonanie dokumentacji "Budowa 4-ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej trolejbusowej"

Zarządzeniem z dnia 17.06.2008r. nr 6627/08/V/U unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206 000 EURO na wykonanie: Projektu budowlanego oraz wykonawczego na budowę 4-ch podstacji prostownikowych do zasilania sieci trakcyjnej  trolejbusowej  w  Gdyni, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Złożona jedna oferta nie spełnia warunków formalnych zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 23.06.2008