Unieważnienie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Projektu budowlanego oraz wykonawczego rozbudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej o pętlę trolejbusową w ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni przy SKM Gdynia G

 Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 7596/08/V/U z dnia 16.09.2008 r. unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206 000 EURO na wykonanie: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego rozbudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej o pętlę trolejbusową w ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni przy SKM Gdynia Grabówek”,  ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 18.09.2008