Unieważnienie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia w osiedlu Fikak

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem nr 7501/08/V/U z dnia 10.09.2008 r. unieważnia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 206 000 EURO na wykonanie: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy  sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego wraz z budową  pętli  trolejbusowej i przebudową oświetlenia  w  osiedlu Fikakowo w Gdyni”,  ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta Guzińska
Data udostępnienia informacji: 12.09.2008