Przebudowa trzeciej jezdni Al.Zwycięstwa w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8568/08/V/U z dnia 02.12.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.11.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Przebudowa trzeciej jezdni Al. Zwycięstwa w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę nr 01 złożyło Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS" Olgierd Hewelt, 84-123 Połchowo-Mrzezino, ul.Lipowa 6, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.


Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7876/08/V/U z dnia 13.10.2008r:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- okres wykonania - 5 %


Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OL-TRANS" Olgierd Hewelt,
84-123 Połchowo-Mrzezino, ul. Lipowa 6
1. cena brutto - 1 467 397,07 zł (9,00 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,5 pkt)
3. okres wykonania - 274 dni (0 pkt)
RAZEM 9,5 pkt

Oferta nr 02 - STRABAG Sp. z o.o., 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 7
1. cena brutto - 1 498 508,35 zł (8,81 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy 0,15 pkt)
3. okres wykonania - 182 dni (0,18 pkt)
RAZEM 9,14 pkt

Oferta nr 03 - Skanska S.A., 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9
1. cena brutto - 1 589 872,48 zł (8,25pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 37 miesięcy (0,15 pkt)
3. okres wykonania - 190 dni (0,1 pkt)
RAZEM 8,5 pkt

Oferta nr 04 - „WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
1. cena brutto - 1 760 824,66 zł (7,20 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 49 miesięcy (0,35 pkt)
3. okres wykonania - 150 dni (0,5 pkt)
RAZEM 8,05 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 04.12.2008