Oświetlenie drogowe w ul.Bernadowskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Oświetlenie drogowe w ul.Bernadowskiej w Gdyni"


Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 8426/08/V/U z dnia 25.11.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 18.11.2008r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na roboty budowlane pn. ,,Oświetlenie drogowe w ul.Bernadowskiej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Najkorzystniejszą ofertę nr 01 złożyło Przedsiębiorstwo VOLFRAM s.j. Mokrzycki, Podgórski, mające swą siedzibę we Władysławowie 84-120, przy ul. Żytniej 3,z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego..


Oferty oceniano wg kryterium przyjętego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7875/08/V/U z dnia 13.10.2008r:
- cena oferty brutto - 90 %
- okres udzielonej gwarancji - 5 %
- okres wykonania - 5 %

Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo ,,Volfram" s.j. Mokrzycki, Podgórski
84-120 Władysławowo, ul. Żytnia 3
1. cena brutto - 118 628,26 (9 pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 60 miesięcy (0,5 pkt)
3. okres wykonania - 40 dni (0,35 pkt)
RAZEM 9,85 pkt

Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu TEXTEL Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
a. cena brutto - 136 083,67 zł (7,68 pkt)
b. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
c. okres wykonania - 70 dni (0 pkt)
RAZEM 7,68 pkt

Oferta nr 03 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELSPEC Sp. z o.o.
80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 20
1. cena brutto - 134 117,42 zł (7,82pkt)
2. okres udzielonej gwarancji - 36 miesięcy (0 pkt)
3. okres wykonania - 30 dni (0,5 pkt)
RAZEM 8,32 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 04.12.2008