Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 Euro na usługę wykonania "Programu Ochrony Środowiska przed hałasem"

GMINA Miasta Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony POWYŻEJ 60 000 A PONIŻEJ 206 000 EURO na usługę WYKONANIA „Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem”

Przetarg rozstrzygnięty.

Wybrano ofertę firmy:
BMT Cordah Sp. z o.o.
ul. Kościerska 7
80-328 Gdańsk

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta firmy BMT Cordah Sp. z o.o była jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu przetargowym oraz spełniała wymogi postawione Wykonawcy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Data udostępnienia informacji: 28.02.2008