Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

OGŁOSZENIE  O WYNIKU POSTEPOWANIA EZP  340/41/SI/08 NA ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA  URZĘDU MIASTA GDYNI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

W wyniku ponownego przeprowadzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zmieniono wynik postępowania przetargowego.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr  7167/08/V/S    z dnia  7 sierpnia 2008 r.  za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
 

ALICO sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
al.Grunwaldzka 481
cena oferty : 365882,88 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 07.08.2008