Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr 7167/08/V/S z dnia 7 sierpnia 2008 r. zatwierdza się wybór wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni.

Wykonawca:
ALICO sp. z o.o.
80-309 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 481

wartość oferty: 365 882,88 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 10.09.2008