Ogłoszenie o wyniku postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla Urzedu Miasta Gdyni

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA   W SPRAWIE  ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  PROWADZONEGO W  TRYBIE   PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
   

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni   nr 6599/08/V/S z dnia     17.06.2008 r.  zatwierdza się  wybór wykonawcy                 w postępowaniu EZP 340/41/SI/08 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni.

 
 Najkorzystniejsza oferta: 

KOMA NORD  sp. z o.o.

81-537 Gdynia

ul. Łużycka 2

wartość oferty:  320.471,43 zł

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 19.06.2008