Ogłoszenie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Gdyni

Zarządzeniem 4236/07/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4.12.2007 akceptuje się wynik postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzedu Miasta Gdyni.
Zatwierdza sie wybór wykonawcy:
Koma Nord sp. z o.o.
81-537 Gdynia
ul. Łużycka 2
cena: 355 748,22 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data udostępnienia informacji: 10.01.2008