Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni

 

OGŁOSZENIE
 
o wyniku postępowania


 
Zamawiający:
Gmina Miasta Gdyni reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni
Urząd Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, woj. Pomorskie
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
tel: 58 66-88-620, 58 66-88-621
fax: 58 66-88-602
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2009 roku.
Wpłynęły trzy oferty:

  1. RUCH SA Oddział w Gdańsku, Gdańsk ul. Tkacka 9/10 - wartość brutto oferty: 141.647,41 zł.,
  2. KOLPORTER SA Oddział Pomorski, Gdańsk ul. Połęże 3 - wartość brutto oferty: 144.579,46 zł.,
  3. GARMOND PRESS WARSZAWA Sp. z o.o. Oddział Gdańsk, Gdańsk ul. Elbląska 54 - wartość brutto oferty: 138.407,81 zł.


Na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wykluczono z postępowania firmę KOLPORTER SA Oddział Pomorski Gdańsk ul. Połęże 3, a następnie na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 i pkt 5 odrzucono ofertę tej firmy.
Firma KOLPORTER SA Oddział Pomorski nie wpłaciła wadium w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dołączyła do oferty formularz cenowy niezgodny z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
 
Wybrano  ofertę:
 
GARMOND PRESS WARSZAWA Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk, Gdańsk ul. Elbląska 54
 
Cena brutto wybranej oferty : 138.407,81 zł.
 
 
 
Gdynia dn.4.11.2008r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data udostępnienia informacji: 04.11.2008