Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 000 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania dofinansowywanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Termomodernizacja budynków placówek oświat

 Działając na podstawie art.92 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 223 poz. 1655 z 2007 r.) uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego EZP nr 340/36/KB/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206.000 euro na usługę: udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 200 000 zł na pokrycie wydatków niekwalifikowanych zadania dofinansowywanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni ”  za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Bank Ochrony Środowiska S.A.  oddział w Gdańsku przy ul.Podwale Przedmiejskie 30. Elementem oceny oferty była cena 100%. 

Lp.

WyszczególnienieDane

1.

Cena przedmiotu zamówienia

310.339,73 zł

2.

Marża

0,15 %

3.

Prowizja

0,00 %

 Uzasadnienie wyboru wykonawcy: Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest prawidłowa i jest korzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu. 

                                                                                             

                                                                   Z up.PREZYDENTA MIASTA

                                                                   Prof.dr hab. Krzysztof Szałucki

                                                                   SKARBNIK MIASTA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Barbara Iwaniak
Data udostępnienia informacji: 26.05.2008